द टिम्बर कर्पाेरेशन अफ नेपाल लि को गोलिया काठ दाउरा कटान, मुछान आदि सम्बन्धी बोलपत्र आह्रवाको सूचना ।