बाेलपोत्रसम्बन्धी व्यवस्थामा संशाेधन गरिएकाे सूचना ।