शाखा कार्यालय पथलैयाको गाेलिया काठ दाउरा कटान, मुछान, यार्डिङ्ग अादि को बोलपत्र आह्वानको सूचना