शाखा प्रमुखहरू

शाखा कार्यालय कार्यालय प्रमुख फोन नम्बर इमेल
शाखा कार्यालय विराटनगर श्री हरि बहादुर धिमिरे
नि.कार्यालय प्रमुख
०२१–४६१६४३ tcnbiratnagar@gmail.com
शाखा कार्यालय पथलैया सुमन कुमार सिंह
नि.कार्यालय प्रमुख
०५३-५२२०९०
tcn.pathlaiya2075@gmail.com
शाखा कार्यालय हेटौडा (हाल भरतपुर) श्री हिमलाल बराल
नि.कार्यालय प्रमुख
०५६–५१०३३० nfc.hetauda@gmail.com
शाखा कार्यालय भरतपुर
शाखा कार्यालय नेपालगञ्ज (हाल संचालनमा नरहेको)
शाखा कार्यालय धनगढी द्रोण प्रसाद पोखरेल
नि.कार्यालय प्रमुख

०९१–५२११०४
bannigamdhangadi@gmail.com