शाखा प्रमुखहरू

शाखा कार्यालय कार्यालय प्रमुख फोन नम्बर इमेल
शाखा कार्यालय विराटनगर प्रदिप कुमार निरौला ०२१–४६१६४३ tcnbiratnagar@gmail.com

शाखा कार्यालय पथलैया
सुमन कुमार सिहं ०५३-५२२०९०
tcn.pathlaiya2075@gmail.com
शाखा कार्यालय हेटौडा विमल विक्रम पंत ०५७–५२०४८५ tcn.hetauda@gmail.com
उपशाखा कार्यालय भरतपुर विमल विक्रम पंत ०५६–५२०३३० tcnbharatpurnepal@gmail.com
शाखा कार्यालय नेपालगञ्ज राजेश बहादुर बम ८१–५२००२३ timbercorporationnpj@gmail.com
शाखा कार्यालय धनगढी अनिल राज पाण्डे
०९१–५२११०४
timbercorporation@ymail.com