वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र र टि.सि.एन बिचको समझदारी पत्र ।